• ab2528aa19bc5b4fa0906530a43f0f87
  • 2f32328d5543da21744253c3ba9fdee3
  • 3a946ae32194de29cb100a594df85d69
  • IMG_1536108837070_1536313005623
  • IMG_1536109119425_1536313021763
  • IMG_20180905_075033
  • IMG_20180905_074931
Tin nổi bật
Tin nổi bật
          Thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục theo tinh thần Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tài ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Liên Kết Nhanh
Thống kê
Hôm nay : 3